Agenda

6 juni 2018 – Fouten bij bouwprojecten – beheersing van uw risico’s

Aon en Born Legal organiseren op 6 juni 2018 in Utrecht een workshop over fouten bij bouwprojecten. De focus ligt op scheurvorming, verzakking en instorting van werken. Een recent voorbeeld is de instorting van de parkeergarage in Eindhoven. Er zijn natuurlijk tal van andere voorbeelden. In deze workshop draait alles om de vraag hoe de risico’s voorafgaand, tijdens en na de uitvoering kunnen worden beperkt. En mocht het toch misgaan: welke oplossingen zijn er? Aan de hand van een casus worden juridische en verzekeringsaspecten besproken.

Lees hier meer informatie over de workshop

VU Law acadamy

25 april en 9 mei 2018  – College leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers

Woensdag 25 april 2018 en woensdag 9 mei 2018 geeft advocaat Anja van den Borne van Born Legal een college voor de leergang Aanbestedingsrecht voor inkopers, bij VU Law Academy. De colleges staan in het teken van de gunningscriteria. Anja geeft tijdens de colleges inzicht in hoe gunningscriteria dienen te worden geformuleerd en – na inschrijving door inschrijvers – te worden toegepast. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn de gunningscriteria (beste PKV, laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit en laagste prijs), de gevolgen van het wijzigen van gunningscriteria, de gunningsbeslissing en de motivering, verificatie van de inschrijvingen, abnormaal lage inschrijvingen, ongeldige inschrijvingen, strategisch en manipulatief inschrijven en de totstandkoming van de overeenkomst.

Wilt u deelnemen aan deze leergang? Voor meer informatie en deelname verwijzen wij u naar de website van Vulaw – Leergang aanbestedingsrecht voor inkopers.