Aanbesteding

“Born Legal beweegt mee met het continue proces van vernieuwingen in het aanbestedingsrecht.”

Born Legal biedt u een diepgaande expertise in het aanbestedingsrecht.

Uitstekende kennis van de Aanbestedingswet en Europees recht geven ons het vermogen te adviseren en procederen over de wijze van inkoop (aanbesteden of één-op-één), de aanbestedingsprocedure zelf of de periode daarna: wanneer het contract is gesloten.

Born Legal is betrokken bij vele Europese en nationale aanbestedingsprocedures en begeleidt met regelmaat aanbestedingsprocedures in opdracht van de overheid. Ook staat Born Legal bedrijven bij met advies over de strategie en inhoud van de inschrijving.

Een van onze speerpunten is om binnen de kaders van de Aanbestedingswet (2016) de mogelijkheden te benutten van de nieuwe procedures zoals het innovatiepartnerschap en de mededingingsprocedure. De specialisten van Born Legal adviseren met regelmaat over het aanbesteden van innovatieve oplossingen.

Complexe vraagstukken liggen ons uitstekend. Wij worden vaak ingeschakeld bij ingewikkelde aanbestedingsvraagstukken. Dat vraagt om maatwerk en creativiteit, omdat het vinden van de voor onze klant meest geschikte en werkbare oplossing voorop staat.

Geschillen proberen wij zoveel mogelijk buitengerechtelijk op te lossen. Gezien dit niet altijd mogelijk is, procederen wij met regelmaat in kort geding bij de rechtbank, het gerechtshof, de Europese Commissie en bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.

Wij adviseren en procederen onder andere over:

  • Diensten (ICT, afval, consultants)
  • Leveringen (technische oplossingen, zorgmiddelen, redgereedschap, voertuigen)
  • Werken (aanleg van wegen, sluizen, bruggen en bouw van een stadhuis, een school of een multifunctionele accommodatie)

Onderwerpen waarover we adviseren en procederen:

  • Type aanbestedingsprocedure
  • (Quasi-)inbesteden, horizontale en verticale samenwerking tussen aanbestedende diensten
  • Aanbestedingsstukken
  • Selectie- en gunningscriteria
  • Proportionele voorwaarden en Gids Proportionaliteit
  • Nota van inlichtingen en vragen
  • Beoordeling van de inschrijving

Contact

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Born Legal
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven
T: +31 (0)40 782 0280
E: info@bornlegal.nl