Staatssteun

“Ongeoorloofde staatssteun in een vroegtijdig stadium ontdekken, voorkomt hoge kosten achteraf”

Bij publiek-private samenwerking is staatssteun vaak aan de orde. Steunmaatregelen, waaronder subsidies, niet marktconforme transacties, verstrekking van leningen en garanties tegen gunstige niet marktconforme voorwaarden of vrijstellingen. Er kan dan sprake zijn van staatssteun die ter goedkeuring moet worden gemeld bij de Europese Commissie. Wij kunnen voor u steunmaatregelen aanmelden, u begeleiden bij onderzoeken door de Europese Commissie en u bijstaan in staatssteunprocedures.

 

Wij adviseren en procederen over staatssteun bij:

  • Grondtransacties en gebiedsontwikkeling
  • Publiek-private samenwerking
  • Publiek-private financiering
  • Garanties
  • Subsidies

Staatssteun en samenwerking tussen overheid en bedrijven gaan vaak hand in hand.

Meer over samenwerking en contracten klik hier.

Contact

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Born Legal
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven
T: +31 (0)40 782 0280
E: info@bornlegal.nl