Nationaal

Regelgeving
Aanbestedingswet 2012 geldend vanaf 1 juli 2016 Bekijk online | Bekijk wettekst
Gids Proportionaliteit 1e herziening – april 2016 Download
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) Download
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) betaversie 18 juli 2016 Download
Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied Bekijk online
Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN 2016) Download

 

Regelgeving geldend tot 1 juli 2016
Aanbestedingswet 2012 Bekijk online
MvT Aanbestedingswet 2012 Bekijk online
Gids Proportionaliteit 2013 Bekijk online
ARW 2012 Bekijk online
ARN 2013 Bekijk online

Europees

Richtlijn 2014/23/EU Download
Richtlijn 2014/24/EU (vervangt Richtlijn 2004/18/EG) Download
Richtlijn 2014/25/EU (vervangt Richtlijn 2004/17/EG) Download
—–
Richtlijn 2009/81/EG (wijzigt Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG t.a.v. werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied) Download
Artikel 346 WVEU (oud artikel 296 VEG) Download
—–
Richtlijn 2004/17/EG Download
Richtlijn 2004/18/EG Download

Aanneming van werk

ARBIT-2016 (voor rijksoverheid) Bekijk online

Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

Voor de baat uit…? Resultaten 1 jaar Aanbestedingswet (november 2014) Download

Parlementair onderzoek

Parlementaire enquête Fyra Onderzoeksvoorstel | Eindrapport
Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid  Onderzoeksvoorstel | Eindrapport
Parlementair onderzoek naar infrastructuurprojecten Onderzoeksvoorstel | Eindrapport
Parlementaire enquête Bouwnijverheid Onderzoeksvoorstel | Eindrapport
– Deelproject 1: Economische structuurkenmerken van de bouwnijverheid  Eindrapport
– Deelproject 2: Aard en omvang van onregelmatigheden in de bouwnijverheid Eindrapport
– Deelproject 3: Casuïstiek uit de bouwnijverheid Eindrapport
– Deelproject 4: Juridische aspecten van aanbesteding, mededinging en contractering in de bouwnijverheid Eindrapport
– Deelproject 5: De rol van de overheid in de bouwnijverheid Eindrapport

European Commission Internal Market and Services

EU public procurement legislation: delivering results summary of evaluation report Download

European Strategy and Policy Analyses System (ESPAS)

Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead? Download

+ Wet- & regelgeving aanbesteding

Nationaal

Regelgeving
Aanbestedingswet 2012 geldend vanaf 1 juli 2016 Bekijk online | Bekijk wettekst
Gids Proportionaliteit 1e herziening – april 2016 Download
Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) Download
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) betaversie 18 juli 2016 Download
Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied Bekijk online
Aanbestedingsreglement Nutssectoren 2016 (ARN 2016) Download

 

Regelgeving geldend tot 1 juli 2016
Aanbestedingswet 2012 Bekijk online
MvT Aanbestedingswet 2012 Bekijk online
Gids Proportionaliteit 2013 Bekijk online
ARW 2012 Bekijk online
ARN 2013 Bekijk online

Europees

Richtlijn 2014/23/EU Download
Richtlijn 2014/24/EU (vervangt Richtlijn 2004/18/EG) Download
Richtlijn 2014/25/EU (vervangt Richtlijn 2004/17/EG) Download
—–
Richtlijn 2009/81/EG (wijzigt Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG t.a.v. werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied) Download
Artikel 346 WVEU (oud artikel 296 VEG) Download
—–
Richtlijn 2004/17/EG Download
Richtlijn 2004/18/EG Download

+ Inkoopvoorwaarden overheid
+ Regels en voorwaarden in de bouw

Aanneming van werk

+ Regels en voorwaarden ICT

ARBIT-2016 (voor rijksoverheid) Bekijk online

+ Rapporten

Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra

Voor de baat uit…? Resultaten 1 jaar Aanbestedingswet (november 2014) Download

Parlementair onderzoek

Parlementaire enquête Fyra Onderzoeksvoorstel | Eindrapport
Parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid  Onderzoeksvoorstel | Eindrapport
Parlementair onderzoek naar infrastructuurprojecten Onderzoeksvoorstel | Eindrapport
Parlementaire enquête Bouwnijverheid Onderzoeksvoorstel | Eindrapport
– Deelproject 1: Economische structuurkenmerken van de bouwnijverheid  Eindrapport
– Deelproject 2: Aard en omvang van onregelmatigheden in de bouwnijverheid Eindrapport
– Deelproject 3: Casuïstiek uit de bouwnijverheid Eindrapport
– Deelproject 4: Juridische aspecten van aanbesteding, mededinging en contractering in de bouwnijverheid Eindrapport
– Deelproject 5: De rol van de overheid in de bouwnijverheid Eindrapport

European Commission Internal Market and Services

EU public procurement legislation: delivering results summary of evaluation report Download

European Strategy and Policy Analyses System (ESPAS)

Global Trends to 2030: Can the EU meet the challenges ahead? Download

Kennisbank

Een van onze doelstellingen is om toegang te verschaffen tot wetenschappelijk publicaties over het aanbesteden van complexe projecten.

Beschikt u over wetenschappelijke publicaties en/of rapporten en wilt u deze publiceren? Neem dan contact op.