Kan een opdracht onderhands worden gegund, al dan niet op basis van een uitzonderingsgrond?

Born Legal

FAQ’s

Meer weten?

Neem dan contact op met één van onze advocaten. Wij zijn ook bereikbaar via +31 (0)40 782 0280 of per e-mail via info@bornlegal.nl.