mr. P.J.M. (Peter) van Limpt

Peter van Limpt heeft zich als advocaat gespecialiseerd in adviseren en procederen over aanbestedingsrecht en bouwrecht. Zo staat hij regelmatig cliënten bij in kort geding in aanbestedingsrechtelijke kwesties en adviseert hij veelvuldig over complexe bouwcontracten en -geschillen. Peter zet graag zijn tanden in complexe juridische vraagstukken, maar verliest de praktijk en het zakelijke belang nooit uit het oog. Een snelle en praktische oplossing is vaak kostenefficiënt, maar indien nodig gaat hij voor zijn cliënten tot het gaatje. Deze kwaliteiten maken hem tot een gewild adviseur en sparringpartner voor met name de zakelijke markt, waaronder nationale en internationale bedrijven in voornamelijk de maak- en tech industrie, aannemers, projectontwikkelaars en adviseurs in de bouw.  Naast zijn werk bij Born Legal publiceert en doceert hij regelmatig over aanbestedingsrecht en vastgoed/bouw gerelateerde kwesties.

Peter studeerde rechten aan de Universiteit van Tilburg en University of California (Berkeley) en is in 2015 door de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch beëdigd tot advocaat. Sindsdien heeft Peter zich ontwikkeld tot een veelgevraagd expert op het gebied van bouwrecht en aanbestedingsrecht. Na een partnerschap in 2019 is Peter in januari 2020 volledig eigenaar geworden van Born Legal en heeft hij de advocatenpraktijk van zijn toenmalige collega Anja van den Borne voortgezet.

Specialisatieverenigingen

Peter is lid van de volgende specialisatieverenigingen:

Rechtsgebiedenregister

De Nederlandse Orde van Advocaten heeft een zoekmachine ontwikkeld waarin alle in Nederland ingeschreven advocaten zijn opgenomen. Een belangrijke bron van deze zoekmachine is het zogenaamde rechtsgebiedenregister. Peter van Limpt heeft zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. ‘Aanbestedingsrecht’;

Deze registratie verplicht hem om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.