Algemene kantoorinformatie

Born Legal is opgericht in 2014 en heeft in de afgelopen jaren haar sporen verdiend op het gebied van aanbestedingsrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. De advocaten van Born Legal zijn specialisten pur sang, beschikken over diepgaande kennis en ervaring en zijn het levende bewijs dat een klein kantoor groot kan zijn in daadkracht. Born Legal staat voor korte lijntjes, heldere afspraken, een gezonde portie Brabantse nuchterheid met de kwaliteit altijd op nummer één!

Onze advocaten zijn experts die zich dagelijks bezig houden met het omzetten van complexe juridische vraagstukken in praktische oplossingen. Door hun specifieke focus en ervaring lopen zij voortdurend voorop en opereren zij in de top van de markt. Zij zijn een gewild sparringpartner voor overheid, (inter)nationale bedrijven, projectontwikkelaars, verenigingen van eigenaars op het gebied van aanbestedingsrecht, bouwrecht en het civiele vastgoedrecht (waaronder koop en huur).

Nederlandse Orde van Advocaten

De advocaten van Born Legal zijn ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Op de website van deze beroepsorganisatie staan de wet- en regelgeving, waaronder ook de gedragsregels, die op de desbetreffende beroepsgroep van toepassing zijn. https://www.advocatenorde.nl/

Rechtsgebiedenregister NOvA

De NOvA heeft een zoekmachine ontwikkeld waarin alle in Nederland ingeschreven advocaten zijn opgenomen. Een belangrijke bron van deze zoekmachine is het zogenaamde rechtsgebiedenregister. Onze advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  1. mr. P.J.M. van Limpt staat geregistreerd op de rechtsgebieden ‘Aanbestedingsrecht’;
  2. mr. N.M.H. van Gerven staat geregistreerd op de rechtsgebieden ‘Vastgoedrecht’ en sub-rechtsgebied ‘Bouwrecht’;

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

De advocaten van Born Legal voeren hun werkzaamheden uit met de uiterste zorgvuldigheid. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan kan er mogelijk aanspraak worden gemaakt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Born Legal heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Aon Nederland met polisnummer V0100099550 (verzekeraar: Zurich Insurance plc).

Algemene voorwaarden

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Born Legal B.V. waarop onze algemene voorwaarden exclusief van toepassing zijn. Iedere aansprakelijkheid van Born Legal B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Born Legal B.V. in verband met die verzekering draagt. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos verstrekt en kunnen worden geraadpleegd via www.bornlegal.nl/av/.

Klachtenregeling

Op onze dienstverlening is eveneens een klachtenregeling van toepassing. De klachtenregeling vindt u op de pagina ‘Cliënttevredenheid‘.