Algemene kantoorinformatie

Born Legal is opgericht in 2014 door Anja van den Borne en heeft in de afgelopen jaren haar sporen verdiend op het gebied van aanbestedingsrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. Per 1 januari 2019 is Peter van Limpt toegetreden als partner en later heeft hij de advocatenpraktijk van Anja volledig over genomen. Advocaten van Born Legal zijn specialisten pur sang, beschikken over diepgaande kennis en ervaring en zijn het levende bewijs dat een klein kantoor groot kan zijn in daadkracht. Born Legal staat voor korte lijntjes, heldere afspraken, een gezonde portie Brabantse nuchterheid met de kwaliteit altijd op nummer één!

Algemene voorwaarden

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Born Legal B.V. waarop onze algemene voorwaarden exclusief van toepassing zijn. Iedere aansprakelijkheid van Born Legal B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat Born Legal B.V. in verband met die verzekering draagt. De algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos verstrekt en kunnen worden geraadpleegd via www.bornlegal.nl/av/.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Medewerkers van Born Legal voeren hun werkzaamheden uit met de uiterste zorgvuldigheid. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan kan er mogelijk aanspraak worden gemaakt op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Born Legal heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via Aon Nederland met polisnummer V0100099550 (verzekeraar: Zurich Insurance plc).

Nederlandse Orde van Advocaten

Peter van Limpt staat ingeschreven op het tableau van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Op de website van deze beroepsorganisatie staan de wet- en regelgeving, waaronder ook de gedragsregels, die op de desbetreffende beroepsgroep van toepassing zijn. https://www.advocatenorde.nl/

Klachtenregeling

Op onze dienstverlening is eveneens een klachtenregeling van toepassing. De klachtenregeling vindt u op de pagina ‘Cliënttevredenheid‘.

Vervanging/waarneming

In geval van langdurige ontstentenis van Peter van Limpt kunt u contact opnemen met mevrouw mr. C. Weebers, Paradijslaan 159, 5611 KM Eindhoven.