Disclaimer

Website

De informatie op deze website komt tot stand onder verantwoordelijkheid van Born Legal en is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Born Legal is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op www.bornlegal.nl.

Het is mogelijk dat via de website van Born Legal toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen van derden. Born Legal kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze webpagina’s of -sites.

Intellectueel eigendom

Born Legal behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s. De informatie op deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Born Legal worden overgenomen, geopenbaard of op welke wijze dan ook worden gekopieerd of doorgelinkt.

E-mail

De inhoud van onze e-mailberichten is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dergelijke berichten onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u deze te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan het bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Born Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.