Drempelbedragen voor Europees aanbesteden in 2022-2023

De Europese Commissie heeft onlangs de nieuwe drempelbedragen voor 2022 en 2023 bekend gemaakt. Aanbestedende diensten zijn verplicht om overheidsopdrachten boven een bepaald drempelbedrag Europees aan te besteden. Deze drempelbedragen zijn opgenomen in de Europese aanbestedingsrichtlijnen en worden iedere twee jaar opnieuw vastgesteld. Ten opzichte van 2020-2021 zijn de meeste bedragen iets verhoogd.

Van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023 gelden de volgende drempelbedragen (kolom uiterst rechts):

2020-2021 2022-2023
Klassieke sectoren (richtlijn 2024/24/EU)
– Werken* € 5.350.000,- € 5.382.000,-
– Leveringen en diensten + prijsvragen (decentrale overheid)* € 214.000,- € 215.000,-
– Leveringen en diensten + prijsvragen (centrale overheid) € 139.000,- € 140.000,-
– Sociale en andere specifieke diensten € 750.000,- € 750.000,-
* Deze drempelbedragen zijn ook van toepassing op voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken of leveringen en diensten
Speciale sectorbedrijven (Richtlijn 2014/25/EU)
– Werken € 5.350.000,- € 5.382.000,-
– Leveringen en diensten € 428.000,- € 431.000,-
– Speciale en andere specifieke diensten € 1.000.000,- € 1.000.000,-
Concessieopdrachten (Richtlijn 2014/23/EU)
– Dienstenconcessies & concessieovereenkomsten voor werken € 5.350.000,- € 5.382.000,-
Opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied (Richtlijn 2009/81/EG)
– Werken € 5.350.000,- € 5.382.000,-
– Leveringen en diensten € 428.000,- € 431.000,-

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: AanbestedingDatum: 26 november 20210,8 minuten leestijd

Deel dit bericht