Drempelbedragen Europees Aanbesteden 2024-2025

De Europese Commissie heeft onlangs de nieuwe drempelbedragen voor 2024 en 2024 vastgesteld. Aanbestedende diensten zijn verplicht om overheidsopdrachten vanaf het vastgestelde drempelbedrag aan te besteden via een Europese aanbestedingsprocedure. Deze procedures moeten voldoen aan de eisen van Deel 2 van de Aanbestedingswet 2012.

Deze drempelbedragen volgen uit de Europese aanbestedingsrichtlijnen en worden iedere twee jaar opnieuw vastgesteld. Ten opzichte van 2022-2023 zijn de meeste bedragen iets verhoogd. Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025 gelden de volgende drempelbedragen (kolom uiterst rechts):

2022-2023 (oud) 2024-2025 (nieuw)
Klassieke sectoren (richtlijn 2024/24/EU)
– Werken* € 5.382.000,- € 5.538.000,-
– Leveringen en diensten + prijsvragen (decentrale overheid)* € 215.000,- € 221.000,-
– Leveringen en diensten + prijsvragen (centrale overheid) € 140.000,- € 143.000,-
– Sociale en andere specifieke diensten € 750.000,- € 750.000,-
* Deze drempelbedragen zijn ook van toepassing op voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken of leveringen en diensten
Speciale sectorbedrijven (Richtlijn 2014/25/EU)
– Werken € 5.382.000,- € 5.538.000,-
– Leveringen en diensten € 431.000,- € 443.000,-
– Speciale en andere specifieke diensten € 1.000.000,- € 1.000.000,-
Concessieopdrachten (Richtlijn 2014/23/EU)
– Dienstenconcessies & concessieovereenkomsten voor werken € 5.382.000,- € 5.538.000,-
Opdrachten op defensie- en veiligheidsgebied (Richtlijn 2009/81/EG)
– Werken € 5.382.000,- € 5.538.000,-
– Leveringen en diensten € 431.000,- € 443.000,-

Is de geraamde waarde van de opdracht lager dan het drempelbedrag? Dan hoeft er geen Europese aanbestedingsprocedure te worden gevolgd. Dit betekent overigens niet dat er in het geheel geen aanbesteding hoeft plaatst te vinden. Ook kleine opdrachten moeten vaak via een meervoudig onderhandse of nationale openbare aanbestedingsprocedure worden gegund.

Wilt u meer informatie, bijvoorbeeld of voor uw opdracht een aanbestedingsplicht geldt? Neem dan contact op met Peter van Limpt.

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: AanbestedingDatum: 31 januari 20241,3 minuten leestijd

Deel dit bericht