window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-DMS6Y59DWJ');
logo born legal

Zelfstandige inschrijving én deelname als onderaannemer: geen ongeldigheid

Voorzieningenrechter rechtbank Oost-Brabant, vonnis van 5 februari 2018, ECLI:NL:RBOBR:2018:541 Mogelijk ongeldige zelfstandige inschrijving van onderaannemer raakt geldigheid inschrijving hoofdaannemer aan wie aanbestedende dienst voornemens is te gunnen niet. Aanbesteding: zelfstandige inschrijving én als onderaannemer Bizob heeft een Europese openbare [...]

Door |2021-12-01T11:58:27+02:0013 februari 2018|Aanbesteding|

Advies 444 van CvA: ‘afstand van auteursrecht’ is een onvoldoende transparante eis

Commissie van Aanbestedingsexperts: advies 444 Trefwoorden: Architectendiensten, klacht brancheorganisatie, afstand van auteursrecht, gunningscriteria en vrijwaringsclausule 'Afstand van auteursrecht': onduidelijk en onvoldoende transparant Een brancheorganisatie klaagde bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) over een Europese niet-openbare procedure voor architectendiensten voor de [...]

Door |2021-12-01T12:00:39+02:0025 januari 2018|Aanbesteding|

Update: Wetsvoorstellen inzake Aanbestedingswet 2012 en Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

Op dit moment zijn er twee wetsvoorstellen met betrekking tot de Aanbestedingswet 2012 aanhangig. Wetsvoorstel 1: e-factureren Het eerste wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied. Met deze wijziging wordt de [...]

Inschrijven met een combinatie: let op de ondertekening

“Winnaar” alsnog ongeldig wegens niet correcte ondertekening inschrijvingsbiljet Voorzieningenrechter rechtbank Den Haag, 16 november 2017 ECLI:NL:RBDHA:2017:13289 De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag oordeelde recent dat een inschrijver moet worden uitgesloten wanneer hij niet heeft voldaan aan de vereisten [...]

Door |2021-12-01T12:11:04+02:0027 november 2017|Aanbesteding, Blog|