Vrijspraak: OM gaat hard onderuit bij vermeende aanbestedingsfraude Limburgs openbaar vervoer

Het OM eiste een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar tegen oud NS-topman Huges vanwege – volgens het OM – zeer ernstig falen tijdens een aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. De verdenkingen aan zijn adres over “vals spel tijdens de aanbesteding”, omkoping en valsheid in geschrifte waren zeker niet mals. De rechtbank in Den Bosch maakte net voor de kerst korte metten met de strafeisen van het OM. Het OM gaat in hoger beroep.

Achtergrond

Provincie Limburg organiseert een aanbesteding voor een concessie voor het openbaar vervoer met een looptijd van 15 jaar. NS-dochter Abellio, Veolia en Arriva schrijven in op de aanbesteding en Abellio wint in eerste instantie de aanbesteding. Veolia doet aangifte tegen een oud-directeur van Veolia die vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld tijdens de aanbesteding. Deze oud-directeur van Veolia zou via een adviesbureau worden ingehuurd als directeur bij Abellio. De gunning wordt ingetrokken en de vervoersconcessie wordt gegund aan de nummer twee: Arriva.

In de daarop volgende strafrechtelijke procedure zouden volgens het OM onder andere Huges en de oud-directeur van Veolia zich tijdens de aanbesteding hebben schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte, schending van bedrijfsgeheimen en niet ambtelijke omkoping. Volgens het OM werd de toenmalig Veolia-directeur omgekocht via een schijnconstructie. De oud-directeur zou – aldus het OM – in zijn functie bij Veolia bedrijfsgeheimen hebben doorgespeeld aan Abellio om zo de aanbesteding te winnen.

De rechtbank Den Bosch sprak alle verdachten vrij. De rechtbank oordeelde dat er geen bewijs was voor de gestelde strafbare feiten en stelt dat het non-concurrentiebeding tussen Veolia en haar oud-directeur mogelijk is overtreden, maar dit betekent nog niet dat er sprake is van een strafbaar feit.

Schade Huges: levenslang

Een grote nachtmerrie moet het zijn voor voormalig NS-topman Timo Huges. Er is hem en de andere verdachten nogal wat verweten. De schade voor Huges en de andere verdachten is immens en feitelijk niet meer weg te nemen door welke schadevergoedingsactie dan ook. Feitelijk is sprake van een trial by media en feitelijk waren alle verdachten al veroordeeld in de media. De positieve uitspraak van de rechtbank Den Bosch zal niet direct leiden tot zuivering van hun namen.

De namen van Huges en alle andere verdachten zijn ernstig en levenslang besmet en worden altijd in verband gebracht met fraude, vals spelen, etcetera. Het gaat niet alleen om reputatieschade voor de verdachten zelf, maar ook om het leed van de familie van de betrokken personen.

Los daarvan is de impact ook groot voor de betrokken bedrijven en instellingen. Ook naar hen zal worden gewezen als het bijvoorbeeld gaat om fraude. Daarnaast is de financiële impact voor de bedrijven en instellingen groot. Bijvoorbeeld ten aanzien van de aanbesteding. Inmiddels is aan Arriva gegund en zij heeft het contract voor de duur van 15 jaar. Gelet op de uitspraak achteraf wordt afgevraagd of de juiste beslissing is genomen destijds.

Uitgangspunt = het juridisch kompas!

Dat zorgvuldigheid voorop staat bij aanbestedingen, de spelregels moeten worden gevolgd en niet mag worden gesjoemeld onderschrijf ik. Maar wat nu in deze situatie? Op alle fronten wordt het OM in het ongelijk gesteld. De rechtbank geeft het OM zelfs een flinke dreun op de neus. Bewijs ontbreekt voor strafbare feiten is de conclusie van de rechtbank. Had het OM zich niet beter moeten verdiepen? Ja, mijns inziens wel. Wanneer zij een strafzaak voorbereiden zal zij er zich van moeten vergewissen of de strafeisen haalbaar zijn of niet. Volgens het OM zou het morele kompas van Huges behoorlijk stuk zijn. Het gaat echter binnen ons rechtssysteem niet om moraliteit, maar het gaat om het toetsen van gedragingen aan de wet. Het gaat dus om het juridische kompas zoals ook de strafrechtadvocaat van Huges terecht stelde.

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, Blog, Infra, Overheid, VervoerDatum: 8 januari 20183,1 minuten leestijd

Deel dit bericht