Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2018/2019

De nieuwe drempelbedragen die gelden voor Europees aanbesteden van klassieke opdrachten, speciale sectoropdrachten en concessieopdrachten zijn op 19 december 2017 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De drempelbedragen worden om de twee jaar opnieuw vastgesteld door de Europese Commissie. De nieuwe aanbestedingsdrempels gelden dus tot en met 31 december 2019.

Per 1 januari 2018 gelden de drempelbedragen zoals vermeld in de kolom “2018/2019 (nieuw)” in onderstaande tabellen.

Opdrachten met een waarde gelijk aan of hoger dan onderstaande drempelbedragen moeten door de aanbestedende dienst in beginsel Europees worden aanbesteed. Voor opdrachten met een lagere waarde geldt deze verplichting niet, maar daarvoor geldt vaak wel een verplichting om een nationale aanbestedingsprocedure te doorlopen. Meer weten over de nieuwe drempelbedragen of de verplichting om Europees/nationaal aan te besteden? Neem dan contact op met advocaat Peter van Limpt.

Consessieopdrachten – Richtlijn 2014/23/EU

Art. 8, lid 1 Richtlijn 2014/23/EU 2018/2019 (nieuw) 2016/2017 (oud)
Concessies voor werken of diensten 5.548.000 5.225.000

Klassieke sectoropdrachten – Richtlijn 2014/24/EU

Art. 4 Richtlijn 2014/24/EU 2018/2019 (nieuw) 2016/2017 (oud)
a) werken 5.548.000 5.225.000
b) leveringen en diensten gegund door de centrale overheid 144.000 135.000
c) leveringen en diensten gegund door de decentrale overheid 221.000 209.000
d) sociale- en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XIV 750.000 750.000
Art.13 Richtlijn 2014/24/EU
a) werken >50% rechtstreeks gesubsidieerd 5.548.000 5.225.000
b) diensten >50% rechtstreeks gesubsidieerd 221.000 209.000

Speciale sectoropdrachten1 – Richtlijn 2014/25/EU

Art. 15 Richtlijn 2014/25/EU 2018/2019 (nieuw) 2016/2017 (oud)
a) leveringen en diensten 443.000 418.000
b) werken 5.548.000 5.225.000
c) sociale- en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XVII 1.000.000 1.000.000

1 Sectoren water- en energievoorziening, vervoer- en postdiensten

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, BlogDatum: 3 januari 20181,2 minuten leestijd

Deel dit bericht