Voor de voetballiefhebbers: de BSNC en de KNVB sluiten convenanten over de met SBR-granulaat ingestrooide kunstgras voetbalvelden

Born Legal is betrokken bij de totstandkoming van twee convenanten die zijn gesloten tussen de BSNC (Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek) en de KNVB.

Uitzending Zembla en onderzoek RIVM

In oktober 2016 stelde Zembla in haar tv-programma de gezondheidsrisico’s van de met SBR-granulaat ingestrooide kunstgrasvelden aan de kaak. RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) onderzoekt nu eventuele gezondheidsrisico’s van het SBR-granulaat in kunstgrasvelden. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2016 bekendgemaakt.

Het zekere voor het onzekere

Een aantal gemeenten en gebruikers willen het zekere voor het onzekere nemen. Vooruitlopend op de resultaten van het onderzoek wensen zij het SBR-granulaat in de gerealiseerde kunstgrasvelden te vervangen. Daarnaast is er bij een aantal in aanleg zijnde kunstgrasvelden die zijn stopgezet de wens om te kiezen voor een ander alternatief infillmateriaal.

De BSNC en de KNVB hebben voor deze situaties procedures ontwikkeld voor de vervanging van het SBR-granulaat én het toepassen van een alternatief infillmateriaal bij stopgezette projecten.

De afspraken over de te volgen procedures hebben de BSNC en de KNVB vastgelegd in twee convenanten:

  • Convenant stopgezette projecten
  • Convenant vervanging

Wanneer de procedures worden gevolgd, dan verleent de KNVB dispensatie. Hierdoor blijven de kunstgras voetbalvelden geschikt voor competitievoetbal.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van de BSNC:

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: AlgemeenDatum: 25 november 20161 minuten leestijd

Deel dit bericht