Vastgoed

“De huidige markt vraagt vaak om inventieve en flexibele oplossingen”

Vanaf de planvorming, de aanbesteding en de realisatie denken wij mee over de strategie en invulling.

Wij adviseren en procederen over projecten:

  • Gebiedsontwikkeling en samenwerkingsovereenkomsten
  • Aanbestedingsprocedures voor de bouw van o.a. schoolgebouwen, parkeergarages, ziekenhuizen en sportcomplexen
  • Contracten voor aanneming, onderaanneming, D&B (Design & Build), DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain & Operate)
  • Adviseren en procederen over meer werk, vertraging, garantie en betaling
  • Bouw- en vastgoed gerelateerde CV/BV-structuren en VOF overeenkomsten
  • UAV-gc 2005, UAV 2012, DNR 2011, Stabu-bestek

Onze opdrachtgevers zijn onder andere gemeenten, bedrijven, publiek-private samenwerkingsverbanden en universiteiten.

Contact

Vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Born Legal
Flight Forum 154
5657 DD Eindhoven
T: +31 (0)40 782 0280
E: info@bornlegal.nl

Nieuws over vastgoed