Rechter: zorgverzekeraar moet Europees aanbesteden

Rechtbank Zeeland West Brabant heeft op 19 juni 2014 in kort geding geoordeeld dat zorgverzekeraar CZ is aan te merken als aanbestedende dienst, omdat CZ voor meer dan de helft door de staat wordt gefinancierd. CZ zal daarom Europees moeten aanbesteden (ro. 4.18.7).

In deze zaak ging het om de inkoop van stomamateriaal. CZ had een inkoopprocedure georganiseerd. Een van de leveranciers stapte naar de rechter, omdat volgens de leverancier in strijd met de Europese regels was gehandeld. De leverancier werd in deze zaak in het gelijk gesteld. Het gevolg is dat de inkoopprocedure moet worden gestaakt. Als CZ stomamateriaal wil inkopen, zal zij op basis van deze uitspraak Europees moeten aanbesteden.

Ieder jaar beoordelen

Aan het begin van ieder jaar dienen zorgverzekeraars – en ook andere partijen zoals zorginstellingen – te beoordelen of zij voor dat jaar zijn aan te merken als aanbestedende dienst. Voldoet de zorgverzekeraar aan de voorwaarden dan dient zij volgens de regels Europees aan te besteden.

Aanbestedende dienst?

Om te bepalen of een zorgverzekeraar of andere partij een aanbestedende dienst is dient aan tal van voorwaarden te worden getoetst. Belangrijke voorwaarden zijn de financiering, het toezicht en het beheer door de overheid.

Wettelijke voorwaarden

Een aanbestedende dienst is een publiekrechtelijke instelling die specifiek ten doel heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van industriële of commerciële aard, die rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:

a. de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling worden gefinancierd; of

b. het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling, of

c. de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen.

De voorwaarden zijn vermeld en uitgewerkt in overweging 4.10 en volgende.

Consequenties

Voor zorgverzekeraars, zorginstellingen en woningcorporaties kan deze uitspraak vergaande gevolgen hebben. Als deze partijen zijn aan te merken als aanbestedende dienst, dan zullen zij gebonden zijn aan het Europese aanbestedingsrecht. Opdrachten, betreffende diensten, leveringen en werken boven vastgestelde drempelbedragen zullen volgens de Europese procedures moeten worden aanbesteed.

Link naar de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, ZorgDatum: 22 juni 20141,9 minuten leestijd

Deel dit bericht