Tijdelijke commissie ICT: wat vroeg de commissie zich af?

Tijdelijke commissie ICT presenteert op 15 oktober 2014 haar eindrapport over ICT-projecten bij de overheid. De problematiek rond ICT-projecten is onderzocht. De tijdelijke commissie hoopt met het parlementaire onderzoek een richting voor de toekomst te kunnen geven, zodat op den duur de overheid, ICT-bedrijven en de Tweede Kamer mét elkaar kunnen zorgen voor betere resultaten bij ICT-projecten.

Aanvankelijk zijn drie onderzoeksvragen gesteld:

  1. Wat zijn geslaagde en misgelopen maatschappelijke effecten van ICT-projecten van de overheid, met name met betrekking tot sturing, ontwerp, aanbesteding, uitvoering en beheer (inclusief kosten, beveiliging en privacy)? Wat zijn relevante voorbeelden van ICT-projecten in landen die vergelijkbaar zijn met Nederland op dit gebied?
  2. Op welke wijze heeft de overheid (bewindspersonen, topambtenaren) haar sturende en opdrachtgevende rol ingevuld? Op welke wijze heet de Tweede Kamer bij de controle haar controlerende rol uitgevoerd?
  3. Hoe kunnen informatieprocessen en –stromen van de overheid door middel van ICT in de toekomst worden vormgegeven om maatschappelijke effecten van overheidsingrijpen en –beleid te maximaliseren, met name met betrekking tot de sturing (inclusief de rol van de Tweede Kamer)?

Vervolgens zijn er drie verdiepende onderzoeksvragen gesteld:

  1. Hoe zijn de aanbestedingsprocedures, het contractmanagement, de sturing op kosten en de relatie tussen ICT-leverancier en de overheid verlopen in de (te onderzoeken) casus?
  2. Is hierbij sprake van ondoelmatig gebruik van belastinggeld?
  3. Zo ja, welke sporen en/of patronen van ondoelmatigheden zijn er en wat zijn de oorzaken en gevolgen hiervan?

Vervolg

Woensdag 15 oktober 2014 volgt de beantwoording! Wij zijn natuurlijk benieuwd, al zullen er naar verwachting geen grote verrassingen zijn. Belangrijk zal zijn welke oplossingsrichtingen worden aangedragen.

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, TechDatum: 13 oktober 20141,3 minuten leestijd

Deel dit bericht