Nieuwe circulaire voor aanbesteden onder de drempel

Vanaf 1 september 2015 geldt een nieuwe circulaire voor aanbestedingsprocedures die door het Rijk worden georganiseerd. Deze circulaire is relevant voor opdrachten die onder de Europese drempels vallen.

Voor opdrachten tussen € 33.000,- en € 50.000,- zal vanaf september 2015 door de aanbestedende dienst een afweging moeten worden gemaakt voor één-op-één opdrachtverlening of meervoudig onderhandse gunning op basis van de in de Gids Proportionaliteit genoemde afwegingsaspecten.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de circulaire “Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de Europese drempelwaarde”. 

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: AanbestedingDatum: 17 augustus 20150,4 minuten leestijd

Deel dit bericht