Europese Commissie: Public procurement for a circular economy

Circulair inkopen

Het gaat bij circulair inkopen om de inkoop van producten en diensten die bijdragen aan hergebruik van materialen en minder energieverbruik, zodat milieuvervuiling en verspilling wordt verminderd of zelfs voorkomen in de volledige levenscyclus.

Brochure van de Europese Commissie

De Europese Commissie heeft recent een brochure gepubliceerd over circulaire economie voor overheidsopdrachten.

Iets nieuws onder de zon?

De brochure geeft ons inziens op een (te) hoog abstractieniveau informatie over circulair inkopen. Dit past niet bij het belang vanuit Europa, namelijk het stimuleren van circulair inkopen. Er worden wel wat voorbeelden genoemd en ‘handvatten’ gegeven, maar die bieden voor de inkooppraktijk te weinig aanknopingspunten om te gebruiken in een aanbestedingsprocedure. Dit zorgt ervoor dat alle overheden in de lidstaten zelf het wiel moeten uitvinden. Zij kunnen wel inspiratie opdoen bij de criteria voor groene overheidsopdrachten.

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Blog, Groen, InnovatieDatum: 27 oktober 20170,7 minuten leestijd

Deel dit bericht