Tien geboden voor aanbesteden

Na de eerste twee rondetafelgesprekken, georganiseerd door inkoopvakbeurs eRIC, brancheorganisatie NIDV en aanbestedingsspecialist Born Legal, werd op 21 april 2016 het derde rondetafelgesprek gehouden. Het onderwerp van dit gesprek was: „Het aanbesteden van innovatieve veiligheidsoplossingen in Europa binnen het veiligheidsdomein”.

Het slotconclaaf van een verkenningsreis langs de lastige hobbels in het aanbestedings- en inkooplandschap. Eenvoudig blijkt het niet om een samenhangend antwoord te formuleren op de vraag hoe opdrachtgevers en leveranciers beter kunnen samenwerken voor productinnovatie binnen de kaders van de Aanbestedingswet. Om toch een eerste stap te zetten, willen de initiatiefnemers van de ronde tafel de conclusies van de drie sessies samenvatten in een slotdocument: de Tien geboden voor aanbesteding. Als leidraad voor overheid en bedrijfsleven.

Aanbestedingsadvocaat Anja van den Borne vatte aan het begin van de derde ronde de uitkomsten tot dusver samen: de strenge Europese aanbestedingsrichtlijnen blijken geen onoverkomelijke hindernis, maar gebrek aan kennis en angst voor procedurefouten belemmeren een ‘gezonde dialoog’ tussen vragers en aanbieders tijdens aanbestedingsprojecten. Bovendien wordt een flink spanningsveld ervaren tussen de feitelijke inkopers en juridische afdelingen bij overheidsdiensten en komen de vakinhoudelijke experts in het inkoopproces maar zelden goed aan bod. De markt vindt dat het anders moet, maar wat zijn de opties? In deze editie richtte ‘de tafel’ zijn vizier op Europa. In samenwerking met de Europese brandweerfederatie FEU is een questionnaire uitgezet om in beeld te brengen welke knelpunten en best practices Europabreed worden ervaren bij aanbestedingsvraagstukken. De uitkomsten van de enquête zijn nog in analyse en zullen op 2 en 3 juni worden gepresenteerd op het Aanbestedingsplein tijdens de vakbeurs eRIC.

eRIC

Van 2 tot en met 4 juni is Vliegveld Twenthe het toneel van de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC). Tijdens eRIC, op 2 en 3 juni, verzorgt Born Legal samen met NIDV en eRIC een aantal presentaties op het Aanbestedingsplein. Het doel van het Aanbestedingsplein is om overheid en bedrijven met elkaar te verbinden en de inkoop, het aanbesteden en het inschrijven binnen het veiligheidsdomein te professionaliseren.

eRIC bezoeken

Bent u geïnteresseerd de beurs en het Aanbestedingsplein en wilt u de beurs bezoeken? Meld u dan hier aan als bezoeker van eRIC.

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, VeiligheidDatum: 10 mei 20161,8 minuten leestijd

Deel dit bericht