Precontractuele waarschuwingsplicht van de aannemer

JAAN 2013/200, met noot A.T.M. van den Borne. De gemeente heeft tijdens de aanbesteding gegevens verstrekt die voor de uitvoering relevant waren.