Precontractuele waarschuwingsplicht van de aannemer

Hof Amsterdam 10 september 2013, JAAN 2013/200, met noot A.T.M. van den Borne.

Wat was er aan de hand? De gemeente, bijgestaan door adviseurs, heeft tijdens de aanbesteding gegevens verstrekt die voor de uitvoering relevant waren. Tot die gegevens behoorde een bemalingsadvies waarin werd verwezen naar de mogelijke wijzen van uitvoeren (namelijk: door middel van het polderprincipe of door het uitvoeren van onderwaterbeton). Dat advies bevatte opbarstberekeningen. De tijdens de aanbesteding over deze gegevens gestelde vragen zijn beantwoord in de nota van inlichtingen. Na het sluiten van het contract bleek dat het werk niet op basis van het door de aannemer gekozen polderprincipe kon worden gerealiseerd vanwege een onjuistheid in de verstrekte gegevens. De aannemer claimde vergoeding van de daardoor ontstane meerkosten, maar de gemeente weigerde die te betalen.

Het hof gaat ervan uit dat sprake is van een onjuistheid in de gegevens van de gemeente. De vraag is of de aannemer tijdens de aanbesteding had moeten waarschuwen over de onjuistheid. Het hof vindt van niet. Van de aannemer hoefde niet te worden verwacht dat hij ter plaatse onderzoek zou uitvoeren.

Het arrest is vooral interessant vanwege de wijze waarop het hof in zijn beoordeling de deskundigheid van de gemeente betrekt.

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, Blog, Bouw, Infra, Samenwerking & Contracten, Tech, Vastgoed, VervoerDatum: 19 maart 20141 minuten leestijd

Deel dit bericht