Lunch & Learn – ‘Bouwen met voorsprong!’

Tijdens de sessie, die toegespitst is op bouw- en bouwgerelateerde bedrijven, krijgt u handvatten om succesvol aan te besteden én in te schrijven. Tevens wordt een aantal belangrijke ontwikkelingen voor ontwerpers en bouwbedrijven geschetst.

Wanneer?
Vught: 27 maart 2014
Roosteren: 2 april 2014
Arnhem: 8 april 2014

Programma

10.45 uur – Ontvangst met koffie en vlaai

11.00 uur – Welkomstwoord door regiodirecteur

11.10 uur – Presentatie door mevr. mr. Anja van den Borne

Onderwerp
Succesvol aanbesteden en inschrijven! Hoe win ik?
De beste inschrijver op papier is niet per definitie de beste opdrachtnemer. De vraag is: hoe kunnen aanbesteders de juiste inschrijver selecteren? Hoe kunnen inschrijvers slim inschrijven en de aanbesteding winnen? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en op basis van de Aanbestedingswet 2012 en recente rechtspraak wordt toegelicht welke kansen er zijn en hoe succesvol kan worden aanbesteed en ingeschreven.

12.00 uur – Lunch

12.30 uur – Presentatie door Marcel Hanssen MSc Bsc, Aon Global Risk Consulting

Onderwerp
Bouwen volgens bouwbesluit. De haken en ogen!
Wet en regelgeving in de bouw is sterk veranderd. Er is meer verantwoordelijkheid gelegd bij de eigenaar/gebruiker en de overheid trekt zich verder terug. De aan bouwwerken gestelde eisen worden steeds zwakker – of breed interpreteerbaar – waardoor het gemiddelde brandpreventieniveau daalt. Ook verzekeraars bereiden maatregelen voor om de schadelast terug te dringen. De nieuwe brandregresregeling is daar een voorbeeld van. Een andere ontwikkeling is de private kwaliteitsborging in combinatie met een verplichte verzekering (voor verborgen gebreken) tot lang na de oplevering. Marcel Hanssen zal aan de hand van praktijkvoorbeelden toelichten tot welke situaties dit kan leiden en nader ingaan op de stijgende kosten als gevolg van (brand) schades. Tevens komen situaties aan bod waaruit blijkt dat ‘bouwen volgens bouwbesluit’ nauwelijks garantie biedt op de beheersbaarheid van schade.

13.15 uur – Afsluitende borrel

Meer informatie?
Neem contact op met Anja van den Borne, via; Anja@bornlegal.nl

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, Bouw, Groen, TechDatum: 18 maart 20141,5 minuten leestijd

Deel dit bericht