Vernieuwde Aanbestedingswet in zicht

Op 22 maart 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen. Een belangrijke stap om te komen tot de implementatie van de Europese Richtlijnen (Richtlijn 2014/23/EU, Richtlijn 2014/24/EU en Richtlijn 2014/25/EU).

Amendementen en moties
Tijdens de stemming vanmiddag is ook gestemd over een aantal amendementen en moties. Enkele amendementen en moties die zijn aangenomen:

  • het verzoek om de Gids Proportionaliteit ook verplicht door speciale-sectorbedrijven te laten gebruiken (Amendement nr. 9);
  • het van toepassing zijn van de motiveringsplicht op het criterium ‘laagste kosten op basis van kosteneffectiviteit’ (Amendement nr. 11);
  • het verzoek dat Emvi op basis van de laagste prijs of kosteneffectiviteit niet is toegestaan ten aanzien van bij of krachtens AMvB aangewezen categorieën aanbestedende diensten en soorten opdrachten (Amendement nr. 28);
  • het verzoek aan de schrijfgroep van de Gids Proportionaliteit om te verhelderen wanneer sprake is van onnodig clusteren (Motie nr. 17);
  • het verzoek tot het doen van voorstellen om onnodig clusteren tegen te gaan (Motie nr. 21);
  • het verzoek aan de schrijfgroep van de Gids Proportionaliteit om technische aanwijzingen te geven die eraan bijdragen dat bij aanbesteding de nadruk minder komt te liggen op de prijs (Motie nr. 15);
  • het verzoek om aanbestedingen voor jonge innovatieve bedrijven waaronder start-ups toegankelijk te maken en derhalve via test labs of soortgelijke initiatieven alle ruimte te bieden, de voortgang te volgen en waar mogelijk op te treden als launching customer of anderszins van steun te zijn (Motie nr. 23).

Voor een volledig overzicht zie Amendementen en Moties.

Streven inwerkingtreding juli 2016

De Europese Richtlijnen dienen uiterlijk 18 april 2016 te worden geïmplementeerd in de Nederlandse wet. Deze datum zal volgens de Minister niet worden gehaald en het streven is nu dat de nieuwe wet op 1 juli 2016 van kracht zal worden. Voor die tijd zal de onderliggende regelgeving (Aanbestedingsbesluit, Gids Proportionaliteit en ARW) moeten worden aangepast en zal het Wetsvoorstel naar de Eerste Kamer worden gestuurd.

Hoe te handelen vanaf 18 april?

Aanbestedingen die vanaf 18 april worden georganiseerd, zullen met de Aanbestedingswet 2012 én de Europese Richtlijnen te maken krijgen. De Europese Richtlijnen hebben vanaf die datum tot de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet slechts beperkt rechtstreekse werking. Dit betekent alleen dat die bepalingen dienen te worden gehanteerd die ‘voldoende duidelijk en nauwkeurig’ zijn en die rechten toekennen aan burgers en/of ondernemers. Volgens Europese rechtspraak moet het begrip ‘voldoende duidelijk en nauwkeurig’ niet te beperkt worden opgevat. (HvJ EG 22 juni 1989, ECLI:EU:C:1989:256, Fratelli Costanzo / Milaan)

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, Bouw, Onderwijs, TechDatum: 22 maart 20162 minuten leestijd

Deel dit bericht