Marktparticipatie Suurhoffbrug

RWS organiseert een marktconsultatie voor een tijdelijke oplossing voor de Suurhoffbrug. De vraag is of RWS met deze marktconsultatie de – voor haar – beste oplossing zal bereiken.

Uitnodiging marktconsultatie

Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (RWS) heeft samen met Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en ProRail in augustus een marktconsultatie aangekondigd ten behoeve van de Suurhoffbrug (publicatie TenderNed op 17 augustus 2016). De marktconsultatie is gericht op het onderzoeken van de mogelijkheden voor een verlengde instandhouding van de huidige Suurhoffbrug en/of het realiseren van een tijdelijke verbinding ter plaatse van de Suurhoffbrug.

Aanvankelijk wilde men de brug renoveren. Deze renovatie bleek niet mogelijk. Op lange termijn (in 2030) wil RWS de huidige Suurhoffbrug vervangen. Voor de ‘tussenoplossing’ tot 2030 organiseert RWS deze marktparticipatie.

RWS nodigt met deze marktparticipatie marktpartijen en kennisinstituten uit om oplossingsrichtingen te verkennen voor het in stand houden van de huidige brug en/of het realiseren van een tijdelijke brug. RWS blijkt op zoek te zijn naar techneuten voor deelname aan twee bijeenkomsten. Na deze bijeenkomst stelt RWS een verslag op dat openbaar wordt gemaakt. Daarna kan de aanbesteding plaatsvinden.

Marktconsultatie en doelen van RWS

Deze marktparticipatie is een marktconsultatie in de zin van artikel 2.25 Aw 2012. Een marktconsultatie is een dialoog met ondernemers en experts die voorafgaand aan de aanbesteding plaatsvindt. Tijdens een marktconsultatie kan de aanbestedende dienst met de ondernemers en de experts informatie uitwisselen over alle aspecten van de aanbesteding. De aanbestedende dienst is op basis van de Aanbestedingswet 2012 vrij om de marktconsultatie in te richten.

Het doel van de door RWS georganiseerde marktparticipatie is om ondernemers te informeren over de plannen en ondernemers en kennisinstituten te verzoeken om hun input te leveren. In de leidraad zijn de doelen als volgt geformuleerd onder het kopje “doel van de marktparticipatie”:

“Marktpartijen te informeren over de opgave ‘instandhouden van de oververbinding tot de definitieve oplossing gereed is’. Hierbij wordt ingegaan op de historie en de context (techniek, omgeving) en de belangrijkste doelstellingen die van belang zijn bij het realiseren van de opgave;”

 “Input te krijgen van marktpartijen en kennisinstituten over mogelijke en kansrijke oplossingsrichtingen én hoe deze geïmplementeerd kunnen worden (wat zijn de risico’s, aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan en in welke mate wordt voldaan aan de doelstellingen).

Hierbij worden partijen nadrukkelijk ook gestimuleerd om te komen met nieuwe en innovatieve ontwikkelingen met betrekking tot materiaal, fasering, proces en andere technologische ontwikkelingen.”

 

Beste oplossing?

Positief is dat RWS in een vroeg stadium in gesprek gaat met de markt om te onderzoeken wat haalbare en kansrijke tussenoplossingen zijn voor de verbinding tot 2030.

Het is de vraag in hoeverre met deze marktparticipatie de doelen van RWS worden bereikt. Iedere ondernemer zal waarschijnlijk tijdens de twee bijeenkomsten voor eigen parochie preken. De oplossingsrichting die de ondernemer het beste past, zal logischerwijze worden aangedragen.

In de leidraad van deze marktparticipatie is vermeld dat RWS met de deelnemers gezamenlijk de oplossingen wil verkennen. Daarnaast worden de uitkomsten van de marktparticipatie openbaar gemaakt. De ondernemer zal op zijn hoede zijn en zal zeker geen informatie verstrekken die een andere ondernemer op de bok helpt. Het gevaar is dat de ondernemers in algemene termen wel suggesties zullen doen, maar niet in het bijzijn van andere ondernemers het achterste van de tong laten zien.

In mijn optiek zal deze marktparticipatie alleen zin hebben wanneer RWS zeer globaal een aantal oplossingsrichtingen wil verkennen. Overigens zijn er voor RWS wel mogelijkheden om wél te komen tot een concretisering. RWS zou bijvoorbeeld na deze marktparticipatie een nieuwe marktconsultatie kunnen starten, waarbij zij ondernemers in de gelegenheid stelt om ‘een-op-een’ hun visie te presenteren.

Een succesvolle marktconsultatie valt of staat in mijn optiek met een goede vraagstelling aan de markt, een goede inrichting van de marktconsultatie en de juiste waarborgen voor de ondernemer wanneer hij slimme en/of innovatieve oplossingen aandraagt.

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, Algemeen, Bouw, Infra, Overheid, VervoerDatum: 8 september 20163,2 minuten leestijd

Deel dit bericht