Fyra: schikken een slimme zet?

NS en AnsaldoBreda zijn tot een schikking gekomen: de fyratreinen gaan terug naar AnsaldoBreda en NS krijgt 125 miljoen euro van de Italiaanse fabrikant. Partijen zien af van jarenlange en kostbare procedures. Is dat een slimme zet?

Schikking zegt wat over de kansen
Als NS en AnsaldoBreda de procedures hadden doorgezet, waren twee dingen zeker: de juridische kosten zouden de pan uit rijzen en lange tijd zou er onzekerheid zijn over de uitkomst. Wat dat laatste betreft: het is een gegeven dat de treinen niet voldoen. Wie daarvoor verantwoordelijk is, is nu niet precies te zeggen. Nu deze schikking tot stand is gekomen, is een ding duidelijk: NS heeft zich blijkbaar gerealiseerd dat zij zelf steken heeft laten vallen. Anders zou NS natuurlijk nooit afzien van een groot deel van haar claim (van honderden miljoenen euro’s). Was NS zeker van haar zaak, dan had zij de hoge juridische kosten, tijd en energie wel voor lief genomen.

Geen zwart-wit situatie
Stel dat het geschil toch aan de rechter zou zijn voorgelegd, dan had de rechter kunnen oordelen dat NS de treinen moest afnemen én de schade aan AnsaldoBreda diende te vergoeden.
Zeker in (zeer) complexe trajecten – zoals hier – geniet het mijn voorkeur om geschillen minnelijk te regelen. De situatie is namelijk nooit zwart-wit. Wordt een dergelijk complex geschil voorgelegd aan de rechter, dan zal dat bovendien beslist leiden tot het inschakelen van deskundigen en het oproepen van vele getuigen om de feiten (waaronder de afspraken) te reconstrueren. Of deze reconstructie dan leidt tot winst in de procedure voor een van de partijen is koffiedik kijken. Dus in die zin is het hier een slimme zet: nu hebben partijen allebei zekerheid.

Back to business
Maar wat nu als de parlementaire enquêtecommissie Fyra straks tot het oordeel komt dat AnsaldoBreda veel fouten heeft gemaakt? Zeggen we dan achteraf ook nog dat de schikking een slimme zet is geweest? Dat weten we natuurlijk nu niet. Wat we wel weten is dat partijen nu verder kunnen met hun business en voor een deel af zijn van de negatieve ballast. Zeker is dat van belang voor AnsaldoBreda, omdat het moederbedrijf Finmeccanica haar dochter AnsaldoBreda in de etalage heeft staan.

Volgen
Het onderzoek van de enquêtecommissie ga ik met belangstelling verder volgen. Zeker nu het onderwerp direct grenst aan mijn onderzoek. Ik verwacht namelijk dat een groot deel van de problemen is ontstaan doordat in het voortraject niet de juiste keuzes zijn gemaakt én tijdens de aanbestedingsprocedure niet de juiste informatie is uitgewisseld.

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, Samenwerking & Contracten, Tech, Veiligheid, VervoerDatum: 19 maart 20142,1 minuten leestijd

Deel dit bericht