Nieuwe drempelbedragen gepubliceerd

De nieuwe drempelbedragen die gelden voor Europees aanbesteden van klassieke opdrachten, speciale sectoropdrachten en concessieopdrachten zijn op 25 november 2015 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Per 1 januari 2016 gelden de drempelbedragen zoals vermeld in de kolom uiterst rechts in onderstaande tabellen. Feitelijk zijn er slechts minimale verschillen met de huidige drempelbedragen.

Consessieopdrachten – Richtlijn 2014/23/EU

Art. 8, lid 1 Richtlijn 2014/23/EU 2014/2015 2016/2017
Concessies voor werken of diensten 5.186.000 5.225.000

Klassieke sectoropdrachten – Richtlijn 2014/24/EU (vervangt Richtlijn 2004/18/EG)

Art. 4 Richtlijn 2014/24/EU 2014/2015 2016/2017
a) werken 5.186.000 5.225.000
b) leveringen en diensten gegund door de centrale overheid 134.000 135.000
c) leveringen en diensten gegund door de decentrale overheid 207.000 209.000
d) sociale- en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XIV 750.000 750.000

 

Art.13 Richtlijn 2014/24/EU 2014/2015 2016/2017
a) werken >50% rechtstreeks gesubsidieerd 5.186.000 5.225.000
b) diensten >50% rechtstreeks gesubsidieerd 207.000 209.000

Speciale sectoropdrachten1 – Richtlijn 2014/25/EU (vervangt Richtlijn 2004/17/EG)

Art. 15 Richtlijn 2014/25/EU 2014/2015 2016/2017
a) leveringen en diensten 414.000 418.000
b) werken 5.186.000 5.225.000
c) sociale- en andere specifieke diensten in de zin van bijlage XVII 1.000.000 1.000.000

1 Sectoren water- en energievoorziening, vervoer- en postdiensten

Gerelateerde artikelen

Door Categorieën: Aanbesteding, Bouw, Groen, Onderwijs, VeiligheidDatum: 26 november 20150,8 minuten leestijd

Deel dit bericht